pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Spálená ulice

pohlednice | historie

438 - Část Spálené ulice poblíž Karlova náměstí

438 - Část Spálené ulice poblíž Karlova náměstí

Na východní straně ulice (vpravo) ještě stojí patrové domy s barokními fasádami a množstvím krámků. Šlo o kompaktní zástavbu mezi Karlovým náměstím a Lazarskou ulicí, kterou na začátku 20. století nahradila rozsáhlá budova C. a k. trestního soudu (viz obr. 385). Zprava vidíme část raně barokního domu Na hřebínku, čp. 5, za ním dlouhý dům čp. 6, postavený na místě dvou středověkých s pivovarem a sladovnou. V 18. století zde byl známý hostinec, později místo schůzek českých vlastenců, kteří tu v roce 1848 založili politický spolek U slovanské lípy (nazvaný podle hostince). V prvním vedení spolku byli F. Palacký, F. L. Rieger, K. J. Erben, V. Hanka a jiní. Mezi domem čp. 6 a čp. 8 U černého mouřenína (s oknem v boční stěně) se na ohrazené parcele čp. 7 nacházela kamenická dílna. Původně tu byl hřbitov u špitálu sv. Lazara, později tržiště se zeleninou. Vlevo na rohu Myslíkovy ulice stojí část nízkého domu čp. 171 (viz obr. 355). Uprostřed se míjejí tramvaje na již elektrifikované trati Spálená ulice - Purkyňovo náměstí na Královských Vinohradech, což umožňuje datovat snímek do doby bezprostředně po zahájení provozu, tj. po 4. únoru 1898.

FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. SNÍMEK 1898. Z. REACH, 20. LÉTA

439 - Spálená ulice od Lazarské směrem k Ferdinandově třídě

439 - Spálená ulice od Lazarské směrem k Ferdinandově třídě

Zprava je průčelí kostela sv. Trojice (z let 1712-1713) při bývalém klášteře řádu trinitářů. Řád byl zaměřen na vykupování válečných zajatců. Uvádí se, že jich do roku 1830 vykoupil 1 milion 400 tisíc! Před průčelím kostela se nachází socha sv. Judy Tadeáše od M. Brauna, za ní je fara, čp. 80, přestavěná v roce 1787 z části bývalého kláštera trinitářů, zrušeného v roce 1783. Ve velkém třípatrovém domě U římského císaře, čp. 78, bylo sídlo Spolku pro vystavění akademického domu, který tu v roce 1903 otevřel jednu z dalších akademických menz. Tramvaje na této dvoustránce patřily mezi první motorové vozy Elektrických podniků dodané továrnou Ringhoffer v roce 1897. Do provozu byly zařazeny začátkem roku 1898.

SVĚTLOTISK. L. J. ČECH, 1899

440 - Spálená ulice - pohled od jejího středu k Ferdinandově třídě

440 - Spálená ulice - pohled od jejího středu k Ferdinandově třídě

Snímek dokumentuje ulici již s množstvím obchodů a pouličním ruchem. K oživení ulice přispívala i tramvajová doprava spojující centrum přes Královské Vinohrady s Vršovicemi (na konci ulice vidíme konečnou stanici této linky). Tři domy s ozdobnými fasádami uprostřed levé strany, sahající až k ulici Ostrovní, kontrastují s jednoduchými klasicistními domy na protější straně stejně jako s prvním domem vlevo, čp. 98. Starý dům ze 16. století má vstupní portál, který kopírují i vedlejší vchody do krámů s typickými vrátněmi. V domě byl ladič pian, módní síň pro pány a pohřební ústav U. Risse. O ceně nemovitosti v roce 1792 je k dispozici údaj - dům byl koupen za 3500 zlatých. Vpravo na nároží Purkyňovy ulice, v domě čp. 74, byla do roku 1903 Městská knihovna. V sousedním domě, čp. 75, bydlel a zemřel v roce 1871 malíř J. Mánes.

SVĚTLOTISK. K. BELLMANN, 1900

441 - Spálená ulice - další pohled od jejího středu k Ferdinandově třídě

441 - Spálená ulice - další pohled od jejího středu k Ferdinandově třídě

Mezi řadou domů na východní straně ulice s převážně klasicistními fasádami vyniká barokní dům z konce 18. století U Šmerhovských, čp. 76, se štítem ve tvaru protáhlého oblouku, nahoře uprostřed se sochou. V domě sídlil vývozní spolek pro Čechy a Moravu, první česká kuchařská škola Domácnost a kancelář Ústřední matice školské. Majitelem objektu byl První český c. a k. privátní ústav k vzájemnému pojištění proti požáru a krupobití, založený v roce 1827. Ústav také v rámci protipožární prevence finančně podporoval hasičské spolky. Jeho jmění v roce 1903 bylo odhadováno na 10 milionů korun. Po zboření domu v roce 1907 a také vedlejšího domu čp. 77 byla na jejich místě postavena O. Polívkou nová secesní budova pojišťovny.

SVĚTLOTISK. L. J. ČECH, 1899

historie Václavské náměstí    pohlednice Václavské náměstí

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.